การประมาณค่า

ในชีวิตประจำวันของเรา  บ่อยครั้งที่ต้องอาศัยข้อมูลจากการคำนวณมาประกอบการตัดสินใจ  และการคำนวณนั้นเป็นการคำนวณอย่างคร่าวๆ  ค่าที่ได้ไม่ใช่ค่าที่แท้จริง  แต่มีความใกล้เคียงพอที่จะใช้ตอบปัญหาหรือตัดสินใจได้  โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน  หรือต้องมีการตัดสินใจโดยเร็ว  เราจะใช้เพียงการคำนวณอย่างรวดเร็วด้วยค่าประมาณ  นอกจากนี้การคำนวณประมาณยังสามารถช่วยให้เราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของค่าที่ได้จากการคำนวณ  เพราะถึงแม้ว่าจะมีการใช้เครื่องมือในการคำนวณ  แต่ความผิดพลาดในการใช้เครื่องมือก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

การปัดเศษเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาค่าประมาณและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน  สามารถช่วยให้เราคำนวณหาผลลัพธ์ของค่าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  แต่ในการนำไปใช้จะต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าสถานการณ์ใดควรใช้การปัดเศษและสถานการณ์ใดไม่ควรใช้การปัดเศษ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: