บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

เรื่องปริซึม

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
เรียกว่า ปริซึม

ปริซึมมีหลายชนิดได้แก่

ปริซึมสามเหลี่ยม
ปริซึมสี่เหลี่ยม
ปริซึมห้าเหลี่ยม
ปริซึมหกเหลี่ยม

ส่วนต่างๆ ของปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม

ปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ เส้นขอบ ( edge ) จุดยอด ( vertex ) หน้า ( face ) และฐาน ( base )

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนพิจารณารูปของปริซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1) ปริซึมนี้มีทั้งหมดกี่หน้า
2) รูปเหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปอะไรบ้าง
3) รูปเหลี่ยมที่เป็นด้านข้างของปริซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปอะไรบ้าง
4) รูปเหลี่ยมทุกรูปที่เป็นด้านข้างของปริซึมเท่ากันทุกประการหรือไม่
5) ส่วนสูงของปริซึมมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงใดบ้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s