Category Archives: การคิดเลขเร็ว

การบวกเลขเร็ว

นี่เป็นอีกวิดีโอที่นักเรียนจะได้ฝึกเทคนิคการคิดเลขเร็ว การบวกเลขเร็ว การลบเลขเร็ว การคูณสั้น การคูณยาว การคูณซ้ายขวา การคูณโดยใช้เลขอ้างอิง การคูณเลขที่มีลักษณะพิเศษ เทคนิคการหารเลขเร็ว การหารยาว การหารย่อย ขอขอบคุณ คุณสมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม