Category Archives: แผนการสอนคณิตศาสตร์

แผนการสอนคณิตศาสตร์

แผนการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร 51 แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Additional Mathematics)  ขอขอบคุณ คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เจ้าของไฟล์ที่ให้ความอนุุเคราะห์เพื่อนครูคณิตศาสตร์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.2 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.3 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6  อ้างอิงค์จาก http://krupraiwan.wordpress.com/

อ่านเพิ่มเติม